Cumartesi, Mart 12, 2011

ATATÜRK VE EDEBİYAT

"Söz ve anlamı, yani insan dimağında yer eden her türlü bilgilerin ve insan karakterinin en büyük duygularını, bunları dinleyenleri veya okuyanları, çok ilgili kılacak surette söylemek ve yazmak sanatı. Bunun içindir ki edebiyat, ister nesir halinde olsun, ister nazım şeklinde olsun, tıpkı resim gibi, heykeltraşlık gibi, özellikle musiki gibi güzel sanatlardan sayıla gelmektedir.

İnsanlıkta en müsbet bilim ve ince teknik esaslarına dayanan, hayatla ve kanla karşılaşmak kendileri için mukadder olan askerlik gibi yüksek bir ideal meslek dahi kendini içinde bulunduğu topluma anlatabilmek ve bu büyük insanlık ve kahramanlık yolculuğuna hazırlayabilmek için uyandırıcı, hedeflendirici, yürütücü ve nihayet fedakâr kahraman yapıcı vasıtayı edebiyatta bulur.

Bu bakımdan edebiyatın her toplum ve bu toplumun bugününü ve geleceğini koruyan ve koruyacak olan her kuruluş için, en esaslı eğitim vasıtalarından biri olduğu hemen anlaşılır."

Mustafa Kemal ATATÜRK

Hiç yorum yok: